תוכן עניינים

ספר קלובוצק

ארגון יוצאי קלובוצק בישראל

הקדמה

הערות היסטוריות וזיכרונות – ברוך שימקאוויטש

בתי כנסיות ומדרשות

בית הכנסת – אדעלע

ההחלטה על הקמת בית הכנסת – גיטל גאלדבערג

בית הכנסת-המקום הקדוש ליהודי קלובוצק -ברוך שימקאוויטש

שדים במקווה – בתיה  איזראעלעוויטש

קהילת קלובוצק -ברוך שימקאוויטש

ה”מלמדים” של העיירה

כך למדנו תורה – אברהם גאלדבערג

המלמדים שלי-ברוך שימקאוויטש

זיכרונות משנות הילדות -פישל פייגע

השאיפה להשכלה וידע – שרה בראטט

שמחות יהודיות בקלובוצק

שבתות ימים טובים וחתונות -ברוך שימקאוויטש

מעשיות מזמנים קודמים

בלבול לגבי היהודים – נחמיה סטארזשינסקי

גזיזת שער הראש עם הולדת הילד – ברוך שימקאוויטש

החיים הכלכליים 

מקורות הפרנסה –  משה וויינמאן ,פריז

בעלי מלאכה וסוחרים יהודים – ברוך שימקאוויטש

 ככר העיירה בידיים יהודיות – בתיה איזראעלעוויטש- זייבעל

מלחמת העולם הראשונה והשפעתה על יהודי קלובוצק

חשש לפוגרום בעת משפט בייליס – משה וויינמאן ,פריז

זיכרונות ממלחמת העולם הראשונה – ברוך שימקאוויטש

מחלוקת בגלל חזן ושוחט – משה וויינמאן 

חיי הצבור היהודיים 

מוסדות הצדקה הראשונים חברות לומדי תורה – ברוך שימקאוויטש

התנועה הציונית

המאבק היהודי וארגון מזרחי הראשון  – יעקב שפערלינג

פעילויות ציוניות אחרי מלחמת העולם הראשונה – שמואל גאלדבערג

פעילותי  הציונית  – יהודה  שפערלינג

אירגון ביתר  – אברהם גאלדבערג ,תל אביב

 החדר של “יסודי התורה”   ובית הספר  “בית יעקב”  – אריה גוטערמאן

פעילויות תרבותיות בין מלחמות העולם

חוג דרמאטי וספריה – שרה בראט ,פאריז

ספריית פרץ וקהילת “בילדונג” – משה וויינמאן ,פריז

פעילויות תרבותיות בשנים ערב מלחמת העולם – יעקב  שמולעוויטש

טיפוסים ודמויות 

ר’ יוסף בוכווייץ וניגונו – ברוך שימקאוויטש

סבי- החייט המאמין החרדי  – משה  גאלדבערג

העילוי  מקלובוצק – משה  גאלדבערג

ר’  ישראל אליהו דודעק – משה דודעק

יעקב משה ווייכמאן  ומותו הטראגי   – אברהם גאלדבערג

ר’ משה זנדר שוחט ,שליח ציבור ומוהל   – נרשם ע”י יצחק זנדר

ר’    זעליקל – גיטל גאלדבערג

ר’ מאיר סופר – ברוך שימקאוויטש

ר’ שמואל פרידמאן  – יעקב פרידמאן

ר’  שלמה  ראזענטאל (אלעיאזש) – בתיה איזראעלעוויטש-זיידל

ר’ ברוך שפערלינג  – יעקב שפערלינג

ר’ הערשל שפערלינג  – יעקב שפערלינג

ר’ משה שפערלינג  – יעקב שפערלינג

תמונות של דמויות יהודים מקלובוצק של פעם

ראש הקהל האחרון של קלובוצק – דארא  וויס – נכתב ע”י יעקב שפערלינג

הרופאים היהודיים      –   פישל  פייגע

נשים יהודייות – שפעלו למען הכלל  –  ברוך שימקאוויטש

חסידי אומות העולם מקלובוצק.

רופא   פולני  שהציל  יהודים מפוגרום  – ברוך שימקאוויטש

 ה”ליבידזער גוט באזיצער” שהציל יהודים מסכנה במלחמת העולם הראשונה – פישל  פייגע

טחנת הקמח היהודית שסיפקה חשמל לקלובוצק  – חיים קורלאנד

אנטישמיות בקלובוצק

התנפלויות רצחניות על יהודים  – פישל פייגע

 הטרור והחרמות של אנשי ה- נ.ד.  נגד יהודים  – יעקב שפערלינג

חשש לפוגרום בקלובוצק –  יעקב שפערלינג

חיי היהודים בקלובוצק בתקופה בין מלחמות העולם – משה וויינמאן

 החיסול הגרמני של יהודי קלובוצק

החודשים הראשונים תחת הכיבוש הגרמני  – בערל יאקובאוויטש,ישראל

המרוץ עם המוות והעינויים של הגרמנים  – יצחק שפערלינג

מאניעק מערין ,המארגן של היודנראט  בקלובוצקיעקב שמולעוויטש, פריז

פעילות היודנראט והמאבק לקיום  – משה  פייגע

סבל ומסירות נפש של אנשים דתיים  –  פישל פייגע

עבודות כפיה ומעשים חייתיים  – פעסע כארזשעווסקי – זלאטניק

גן הילדים היהודי האחרון בקלובוצק  – אדעלא אונגליק ,אוסטרליה

גטו קלובוצק, “סלקציה”,מחנות פרך  – צילא וויטעלזאן- זאמבעק

החיסול הסופי של הגטו  – קאראלא  בענטשקאווסקא

 ” עזרה ”  של הנוצרים  ליהודים  – פעסע כארזשעווסקי – זלאטניק

יהודי קלובוצק במחנות ההשמדה

המחנה ב “זאגאזש”  – דארא  ווייס

יציאה מהמחבוא ומשם למחנה זאגאזש  – אברהם ענזעל

המאבק לחיים ולקיום   – משה  פייגע

החיים המעונים במחנות העבודה בגרמניה

רעב ועבודה קשה  – בערל יאקובאוויטש

סימנים של התנגדות במחנות 

העבודה במתפרה –  משה  פייגע

במחנה גרמני עם אנשי יודענראט מקלובוצק  – פישל  פייגע

עם אנשי קלובוצק במחנות העינויים  – יצחק שפערלינג

אכזריות ,ניצול והחיסול הסופי  – יעקב שמולעוויטש ,פריז

התמרדויות בגרמנים

רצינו להילחם ברוצחים אולם נשק לא היה לנו  – אברהם ווייס ,תל אביב

מות הגבורה של הערשעל פייגע הזקן – משה  פייגע

שחרור – ובכל זאת  בין  החיים  והמוות  – בערל יאקובאוויטש

אפיזודות מהזמנים הקשים

בשבי הגרמנים   – מרדכי  ווייספעלנער

היהודי האחרון בגטו קלובוצק וההשמדה הגרמנית בטשענסטאכוו  – יהודה  שפערלינג

בקבוצת ניקיון בגרמניה   – מרדכי  ווייספעלנער

 כיצד תפשתי את רוצח היהודיים –הגרמני האלשולד  – משה פייגע

ועדה לעזרה ליהודים הונגרים במחנה ‘זאגאש’  – אברהם  אנזעל

חיי יוצאי קלובוצק בצרפת בעת הכיבוש הגרמני

בין פרטיזנים  צרפתיים  – משה  וויינמאן

חוויותיי   בצרפת  – נח  ריפשטיין

השמדת  קהילות יהודי מיעדזענע והסביבה

ההשמדה הגרמנית  – תמונות( מהספר) ממחנה דאכאו

משפחות יהודיות שהוכחדו על ידי הגרמנים

תמונות של משפחות יהודיות (מצולם מספר קלובוצק)

עקסהומאציע  ולויה  של  26  יהודים  שנרצחו

רשימה חלקית של יהודים שנרצחו על ידי הגרמנים (מצולם מספר קלובוצק)

שארית הפליטה של יהודי קלובוצק  בישראל צרפת ובאוסטרליה

יוצאי קלובוצק  בישראל

יוצאי קלובוצק  בצרפת

יוצאי קלובוצק באוסטרליה

מפת קלובוצק

הערות  לסיום