ככר העיירה בידיים יהודיות

 

בתיה איראעלעוויטש-זייבל

בזמני ,היו ארבע יהודים –זיינוול ריפשטיין,לייבקע אינגליק,לייב זיידל ואבי איציק זייבל -אשר שכרו את ככר העיירה (טארגאוויסקא). זכורני שהייתה לנו פרנסה בשפע,מהשותפות בשוק.אבי השקיע כסף ורכש גם את השדה מול חצר בית הכנסת.

בכל שבועיים ביום רביעי היה נערך יום שוק.שומרים הוצבו בשערים,והם אשר גבו דמי כניסה מהבאים לשוק.

מאוחר יותר בתקופת השלטון הפולני,לא אפשרו, אנטישמיים מהנהלת העיירה,ליהודים לשכור את ככר העיירה.המקום עבר לידים פולניות.כך ,בהדרגה ,לקחו פולנים מהיהודים עיסוקים נוספים.