תמונות של דמויות יהודים מקלובוצק של פעם

klo165.jpg

ר’ שמואל דאןןידאוויטש,הרב של ראסספערש,בנו של דוד הערש שוחט

 

 

 

 

מצבתה של רייזל לאה דזשאלאווסקא.לידה עומד בנה חיים שנספה עם משפחתו