השמדת קהילות יהודי מיעדזענע והסביבה

מיעדזענע ,הוא  כפר הנמצא לא הרחק מקלובוצק.במקום גר מספר לא קטן של יהודים שמנה  כ 30 משפחות יהודיות.במקום היה בית כנסת,מקווה ושוחט שנתמכו על ידי הקהילה בקלובוצק.פרנסת היהודים במקום הייתה מבוססת על עבודות הקשורות באחזקת הכפר. היו גם מספר בעלי מלאכות אופייניות  ליהודים ,כגון: אופה,סנדלר וחייט.לכל משפחה הייתה חלקת קרקע משלה.

כאשר הגרמנים הגיעו לקלובוצק והסביבה ,הם שלחו 14 יהודים ממיעדזענע לבוכנוולד. ימים ספורים לאחר מכן החזירו הגרמנים קופסא עם אפר היהודים ממיעדזענע .האפר נטמן בבית העלמין בקלובוצק.

השוחט במיעדזענע ,פנחס ראזענטאל, נורה בחורשה ליד הזאגאזשער (הנחל שעבר בסביבה-ד.פ.) על ידי פושעים פולנים ,אשתו נפטרה מיד אחריו מצער. שני ילדיהם, נטע ומאיר, ניספו בטשענסטאכוו. הבן השלישי, העניעק איטשע, התגורר ב’פאביאניץ’. הוא גורש ,עם אשתו וילדיו ,כאשר יהודי פאביאניץ גורשו מהמקום.

מבין ה 14 איש שנשלחו לבוכנוולד נותרו שניים בחיים: חיים בוכמן (גר בישראל) וקלוג ( גר באמריקה).

בסביבת קלובוצק ,היו גם כפרים קטנים יותר ,שגם בהם התגוררו יהודים: זאגאזש ( במקום זה הקימו הגרמנים ,בזמן הכיבוש, מחנה עבודה ליהודים -לאגער): לאבאדנע, וורענטשיצע, וילקאוויעצק, אסטראוו, קאטשין, וואלענטשעוו וזלאכאוויטש.

בכפרים אלה גרו משפחות יהודיות בודדות ,אשר היו באות לקלובוצק להתפלל רק בימים הנוראים.הם הושמדו על ידי הגרמנים.