בישראל צרפת ובאוסטרליה  שארית הפליטה של יהודי קלובוצק

 

כמו כל היהודים מהערים והעיירות ממזרח אירופה, התפזרו גם יהודי קלובוצק בארבע כנפות תבל. עוד לפני מלחמת העולם הראשונה ,יצאו יהודים מקלובוצק לעולם הגדול ,החיפוש אחרי פרנסה וחיים טובים יותר.היו שנסעו לאמריקה,אנגליה,ארגנטינה ולארץ ישראל.