ספר קלובוצק

   מזכרת כבוד לקהילה הקדושה שהושמדה

             ספר זיכרון לקהילה המעונה של קלובוצק

                עורך : א.וואלף  יאסני

*

יצא לאור על ידי “אירגון יוצאי קלובוצק בישראל “

ואירגוני יוצאי עיירתנו בצרפת ואוסטרליה

תל אביב  , תש’ך  ,   1960