תמונות של משפחות יהודיות

                 אשר נספו בתקופת ההשמדה.   התמונות הקבוצתיות כוללות גם כאלה ששרדו