הקדמה

מספרים, כי כאשר הובילו הגרמנים את הקדוש ההיסטוריון ,שמעון דובנוב ,אל מותו ,הוא קרא לסובבים אותו ואמר ” שרייבט און באשרייבט” – “כתבו וספרו”      .

אנו שארית הפליטה של יהודי קלובוצק, אשר הקמנו את ביתנו במדינת ישראל,קבלנו על עצמנו להוציא לפועל את הצוואה של הקדוש התלמיד החכם.קבלנו על עצמנו את העול הקשה של איסוף כל החומרים ,גבית עדויות ,כתיבת זיכרונות ,על הכאב והסבל  שגרמו הגרמנים ליהודי קלובוצק. כל זאת הכנסנו לספר יזכור אשר יישאר לדורות כמסמך לזיכרון למעשיהם הפראיים החייתיים של הגרמנים נגד יהודים .

לא היה קל לבצע מלאכת קודש זה.לא הייתה לנו גישה לחומר ארכיוני שיספר את סיפורה  של קהילת קלובוצק ,כיוון שהגרמנים השמידו את האוסף הארכיוני  .לפיכך עשינו מאמצים מרחיקי לכת  כדי  לפנות לבני עירנו ולבקש מהם לכתוב  את זיכרונותיהם .במטרה כי אלו ששרדו את השמדת היהודים  בידי הגרמנים  – יספרו על הכאב  שעבר עליהם ,עבודות הכפייה,במיוחד במחנות בהם היו יהודי קלובוצק.

המאמצים  שלנו נשאו  את התוצאות הראויות :שארית הפליטה של יהודי קלובוצק לא שכחו את חיי הקהילה שלהם ,והכניסו ל”ספר קלובוצק” את חיי יהודי המקום- את הקהילה  שלהם,הדת,התרבות הלאומית –ואת המוסדות הסוציאליים ,חברות הצדקה,ואת המפלגות והתנועות,אשר הרכיבו את  חיי החברה הפוליטית של היהודים בעיירה קטנה זו.

שארית הפליטה של יהודי קלובוצק חשה כי מילאה חוב לנספים:דרך כתיבת הזיכרונות מובא לידיעת כלל הציבור כל אשר עבר על יהודי קלובוצק  בזמן השמדת היהודים  בידי הגרמנים .כמעט שלא היו בידנו נתונים סטטיסטיים מדויקים ואף לא רשימת שמות מלאה שהייתה מאפשרת לקבע את המספר המדויק של הנרצחים היהודים. אבל מתוך הזיכרונות עצמם ,אנו מקבלים תמונה מדויקת למדי של ממדי החורבן הגדול של הקהילה שלנו בקלובוצק.

אנו חשים חובה להדגיש את תודתנו העמוקה ,לכל בני העיר אשר סייעו לנו לכתיבת ספר קלובוצק זה:למזכיר של ארגון יוצאי קלובוצק –ברוך שימאקאוויטש ,אשר לא חסך כל מאמץ ואשר הקריב כמעט את כל זמנו הפנוי ,לאיסוף הזיכרונות וארגון גיוס הכספים למימון ההוצאות. לגברת אדלה אונגליק באוסטרליה ,אשר עיצבה את נר הנשמה ואיירה את תמונת בית הכנסת של קלובוצק ומפת העיירה וכן ביצעה פעולות נוספות למען ספר הזיכרון.לבני עיירתנו בצרפת – משה ווינמאן, יעקב משה אונגליק, נח ריפשטיין וישראל אייזנער. כמו כן לבני העיירה החיים באוסטרליה.

אנו מודים לחבר העורך א.וואלף יאסני עבור מסירותו הרבה ויוזמותיו בעריכת ספר קלובוצק שלנו.

בתחושה של יראת כבוד עמוקה אנו מגישים את “ספר קלובוצק” זה לבני עיירתנו ,אשר נושאים בליבם את זיכרון קהילתם הנכחדת .ביום השנה לזכר הנספים נקרא פרקים מתוך ספר היזכור,כדי להתייחד,בדרך זו, עם היקרים והקרובים לנו אשר ניספו על קידוש השם והעם.

                                                                                     הועדה