פעילויות תרבותיות בשנים ערב מלחמת העולם

יעקב  שמולעוויטש

בשנים לפני פרוץ מלחמת העולם ,היה לספריה משכן משלה ,במקום מרכזי בעיירה, בביתו של חיים מאסס. המוסד התרבותי התמקם בשלושה חדרים בקומה הראשונה ובו היו : חדר קריאה, חדר הספרייה –בו ניתן היה להחליף ספרים שלוש פעמים בשבוע, ומועדון ויכוחים.

לצד הספרייה היו: חוג תרבותי, אשר ארגן כינוסים ,אירועי “קופסא” ( בהם הנושא נבחר בהגרלה מבין נושאים שהמשתתפים רשמו והניחו בקופסא ד.פ.),התחומים שונים, חוג דרמאטי אשר העלה הצגות וכן ערבי קריאה . התקיימו  גם קורסי ערב בהם לימדו נושאים נחוצים ובהם למדו פועלים ואנשים פשוטים שלא הייתה להם האפשרות ללימודים בשנות הילדות שלהם.

המורים היו החברים הבאים:אהרן שמולעוויטש,וזלדה בערקאוויטש- יידיש,שולמית מארדער –פולנית,יעקב שמולעוויטש – חשבון.חברים אלה היו פעילים גם בחוג התרבות ובערבי שבת היו מקיימים ראיונות על ספרות או נושאים פוליטיים.לאחר מכן היו מקיימים דיונים.מבין האורחים שבאו להתראיין היה ד”ר יוסף קרוק ,אהוד ביותר על הצעירים.

כך התנהלו חיי התרבות בקלובוצק ,עד פרוץ מלחמת העולם .הצעירים היהודיים בקלובוצק,ילדי העם,שברוב המקרים היו עניים חומרית וגדלו בדוחק  -מצאו נחמה על חייהם הקשים בספרים ובחיי התרבות .הצעירים חייו באשליה של חופש ושימחה ,אשר תרבות והסברה יביאו לעולם.אולם ,במקום חלום החופש ,בא מרחץ הדמים אשר נגרם על ידי האספסוף הגרמני והבא קץ לאשליה היפה.