השאיפה להשכלה וידע

שרה  בראטט

נולדתי להורים דתיים ,פשוטים.אבי היה יהודי מבוגר,כהן, ואמי אישה שקטה וצנועה.לאבי זלמן בראטט ,לא היו מעולם דרישות מופלגות.הוא חיי את חייו ,ולגבי חייו הקשים נהג לענות: “כאן רק מקום זמני לשם.. לעולם הבא של קדושה וחיי גן עדן לנצח “.- באמונה זו הוא קיבל תמיד באהבה את חייו הקשים העניים,והקפיד תמיד לקיים מצוות ברכת כוהנים.

כל חייו לא השתמש בשעון.הוא נהג לקום בבוקר ,הציץ בשמיים כדי לבדוק אם הגיעה שעת הנחת תפילין ועמד להתפלל.

לישון ,היה הולך עם שקיעת החמה.הוא לא היה מסוגל לצער איש בעולם ולו צער קטן.ילדים היו לו ,כמה שנתן לו אלוהים ,ולא הדאיג עצמו בגינם .אפילו לא כשהיה צריך לדווח לשלטונות על הולדת ילד והוצאת תעודת לידה.

כאשר הגעתי לגיל בו הולכים  ללמוד בבית ספר ,רציתי ,כמו כל ילד, בעונג לקבל על עצמי את העול והחובה  הרציניים הראשונים שלי – ללכת ללמוד בבית ספר.אך ,כאן התחילה החוויה הדרמאטית הראשונה שלי.

כדי לשלח ,באותן השנים ,ילד לבית ספר בקלובוצק צריך היה להיות לך רכוש בשווי של בית ושלשה דונם אדמה. זאת הייתה אמורה להיות ההוכחה  ליכולת תשלום שכר הלימוד.מאחר שבבית הספר היו שני חדרים בלבד קבלו ,קודם כל, את ילדי העשירים.אני נאלצתי לקחת על עצמי את המאבק לרישום שלי לבית הספר ,בזמן שהורי היו רחוקים מלהכיר בחשיבותם של הלימודים.

דמעות רבות שפכתי עד שהגעתי לבסוף לבית הספר.כעבור שבוע התבקשתי להביא את תעודת לידה.אני לא מתעצלת והולכת לעירייה כדי לבקש את המסמך.הפקיד חיפש ארוכות במסמכים ובספרים ,עד שלבסוף אמר לי בטון רוגז כי “אינני קיימת”.כלומר רשמית ,טרם נולדתי.כך,כבר כילדה ,רכשתי לי ניסיון לגבי שוויו של “נייר” שכזה.

כל התהליך הפרוצדוראלי להוצאת תעודת הלידה,במיוחד לילדה ,גרמו לאבי לאי נוחות רבה.אולם ,אני לא וויתרתי ופניתי לאימי ודרשתי ממנה להיזכר באיזה שנה נולדתי.

חכי ילדתי –אמרה אימי – נדמה לי שזה היה שלשה שבועות לפני תחילת הש…

לא ,לא זה מה שחשוב,אמא, אלא באיזה שנה זה היה?- אמרתי עם רעד בליבי..

אמי “נעבעך “( מסכנה –ד.פ.),שברה את הראש ובסוף בטון של מנצח אמרה:  “היה אז 40 מעלות מתחת ל 0  ולאחר מכן הוציא הצאר צו שכל היהודים שגרים בכפרים  חייבים לעזוב את המקום ולעבור לעיירות”.

כך לאחר מאמצים רבים ,נודע לי כי נולדתי בתאריך היסטורי :כלומר ההתקוממות הרוסית של שנת 1905.עם קביעת שנת הולדתי נקבע כבר גם תאריך הולדתי.

גדלתי עם רצון לרכוש השכלה וידע ,אשר להורי לא הייתה הבנה לכך.