רשימה חלקית של יהודים שנרצחו על ידי הגרמנים

 

 

 

 

 

 

 

 

ראשי הקהל האחרונים של קהילת קלובוצק. מהם נותר בחיים וגר בישראל

 

(יוצאי קלובוצק שנפטרו בישראל.ילדי בני קלובוצק שנפלו בעת שירותם (למטה