בקבוצת ניקיון בגרמניה

מרדכי ווייספעלנער

מיד עם כניסתם לקלובוצק ,החלו הגרמנים לענות ,את היהודים ,בעינויים חייתיים שלהם .הסדיסטים גזזו זקנים,הכריחו לאכול את השיער,וחטפו אנשים לעבודות כפייה.ידיעות מרות הגיעו מהיהודים שנשלחו לעבודות בגרמניה : אי אפשר להחזיק מעמד, העבודה קשה ביותר ואין מספיק מזון.כל אחד החל לחפש דרך להסתתר.

פעם אחת תפסו אותי ,ויהודים נוספים, כדי לשלוח אותנו למחנה עבודה.פיזרו אותנו ב “סטראזשאצקע שאפע” (בית מכבאי האש ) .אמי באה לבקר אותי והביאה עמה בגדי נשים.כאשר אף אחד לא ראה, לבשתי את הבגדים כך לבוש בבגדי אישה עזבתי את המקום.זמן רה הסתתרתי אצל נוצרי.

שהקימו את הגטו בקלובוצק  בשנת  1941 ,נתפסתי ונשלחתי אל הגטו.משם נשלחתי, יחד עם קבוצת אנשים, למחנה עבודה ב ‘ גלייוויץ ‘ – גרמניה.הועסקנו בפינוי הדירות של יהודים מתכולתם.קראו לנו “רוים קומאנדע”- קבוצת ניקוי. נוכחנו לראות,במו עיננו, מה עושים עם הרכוש היהודי ,ועם היהודים עצמם שגורשו משם.

עשיתי מאמצים לקבל אישור לנסוע לכמה ימים לקלובוצק,ואכן הצלחתי לנסוע לקלובוצק למשך 3 ימים.חברי היו ערבים לשובי למקום.הם קבלו עליהם את האחריות – ואני נסעתי הביתה.

בבית סיפרתי איך נראים הדברים בעיננו ,כיצד מתייחסים לרכוש היהודי והיהודים עצמם .הורי לחצו עלי לבל אשוב למחנה.אבל, אני לא הייתי מוכן להישאר.ידעתי כי חברי ערבו לשובי – וחזרתי לגרמניה.לאחר מכן נודע לי ,כי בעת ה”אויסזידלונג” –חיסול הישוב היהודי ,בקלובוצק, ברחו הורי לטשענסטאכוו.

הקבוצה שלנו נשלחה חזרה מגרמניה למחנה ‘זאגאש’ .במחנה נודע לי כי אחותי הקטנה רייזעלע , נמצאת בקלובוצק,אצל משפחה נוצרית וכי אחותי הגדולה , דבורה,נמצאת בגרמניה במחנה ‘נויזאלץ’.כמו כן נודע לי כי הורי ויתר אחיי נשלחו,עם יהודים נוספים לטרבלינקה.

                                  ילד בן 12 בורח מטרבלינקה

בהיותי בקלובוצק נודע לי גם כי אחי הצעיר ,איציקל, ניצל ממוות בטרבלינקה.מאוחר יותר הוא סיפר מה ראו עיניו במחנה ההשמדה הגרמני הנורא: משלוחים גדולים של יהודים הגיעו ברכבות סגורות ונעולות. רצפת הקרונות היה ספוגה בכלור .לאורך קילומטרים בטרבלינקה נמצאים מספר תאי גז עם ארובות גבוהות. הארובות שימשו להתנדפות הגז ולאחר מכך שמשו לפיזור עשן הגופות הנשרפות במקום. כולם הוכנסו פנימה וקבלו הוראה להתפשט ולהתרחץ, ולאחר מכן ,כך נמסר להם – יקבלו בגדים אחרים .

אחי הצעיר הבין מיד כי כולם מובלים אל מותם והסתתר בין החבילות הגדולות .כשנעשה שקט ורגוע,כשעה מאוחר יותר,  הגיע קבוצה של אנשים צעירים לסדר את הנותר מאחורי הנרצחים :בגדי גברים בנפרד ובגדי נשים בנפרד.בין אנשי הקבוצה היה גם דודי משה ווייספעלנער .שאנשי הקבוצה מצאו את הילד ,הם רצו לדווח על כך לגרמנים כדי לא להסתכן בנפשם,אבל הדוד,משה ווייספעלנער, זיהה את הילד ולא התיר לדווח לגרמנים על מציאת הילד.

בין אנשי הקבוצה היו מספר אנשים שחיפשו דרך להימלט מהמקום.דודי לא רצה להצטרף עליהם.הוא הסביר ,כי מבחינתו אין משנה מה יהיה ,הוא כבר איבד את כל משפחתו.אולם, הוא ביקש מחבריו לקבוצה כי ייקחו עמם את הילד לכשיברחו.

בשעה 5 לפנות בוקר ,כאשר העירו את כולם לקחת לחם וקפה ,חמקו אנשי קבוצת היהודים שתכננה את הבריחה,דרך הגדר ואחי הצעיר עמם.אחרי נדודים ובקשיים רבים הם הצליחו להגיע עד לוורשה.ברשותם היו כסף וזהב ,שאספו מבגדי היהודים האומללים שנשלחו להשמדה.בכסף זה הצליחו לקנות את חייהם בדרכים.

בוורשה הם קבלו מסמכים פולניים מזויפים (– אם כי לא ברור לי כיצד השתלשלו עניינים אלה) ,והם חזרו לדרך.הם הצליחו להגיע לטשענסטאכוו,מקום בו היו עדיין ,יהודים שהיו כשירים לעבודה.

נודע לי כי אחי נמצא בטשענסטאכוו. מצאתי נוצרי “שחור” ( עבריין ?.),שתמורת תשלום הגון הסכים לנסוע ולהביא את אחי למחנה בזאגאש.לאחר טורח רב ,אכן, עלה בידי להביא את אחי למחנה זאגאש.הוא לא רצה לאכול ,לא רצה לשתות ולא רצה לחיות.הוא היה שקוע במאורעות שעברו עליו.הודעתי לו כי ,עתה, אנו ההורים של אחותנו ששרדה,שנמצאת בידי משפחה נוצרית וכי עליו להתחזק .בשנת 1943, בעת חיסול מחנה זאגאש,כאשר האנשים שולחו למחנות עבודה שונים ,הפרידו בינינו.אני נשלחתי למחנה ‘פאשעמאכער’ ואילו אחי ואחותי הקטנה –אותה אספתי אלינו, נשלחו ל’בלעכהאמער’.

מאוחר יותר נודע לי כי ב’בלעכהאמער’ נערכה סלקציה וכי כל הילדים נשלחו למוות, אולם בידי אחי עלה להגיע למחנה ‘קלעטענדארף’.אברהם ווייס היה יחד עמו.הוא סיפר לי את קורותיהם בהמשך.הקטן עבד עם המבוגרים והצליח להחזיק מעמד .לאחר מכן פרצה שם מגפת טיפוס,אשר הביאה למותם של רבים מבני קלובוצק. מי שלא חלה במחלה נשלח למחנה ב’פלאבריק’.במטבח ב ‘פלאבריק’ עבד בן קלובוצק –וואלף אונגליק .הוא הכניס את אחי לעבודה במטבח,שם היה לו לא רע.הוא דאג לאוכל גם לאחרים.

באחד הימים הגיע משלחת של רופאים ואחי קיבל סיווג של “לא מתאים” .הוא נשלח להשמדה בטרנספורט ומצא את מותו בעינויי הגרמנים .

מותו של אחי הביא לסיום את מאבקו להישרדות.