ההשמדה הגרמנית

התמונות  שלהלן המציגות את מעשי הרצח החייתיים של הגרמנים במחנה נמסרו לנו על יד אברהם געלבארד. הוא קבל אותן מקצינים אמריקאיים שצלמו אותן מיד לאחר שתפסו את המחנה. -התמונות מספר קלובוצק.

אברהם גלברד בלבוש אסירים.גר בישראל

הכניסה והרחובות במחנה דאכאו

הצריפים והקרמטוריום ( למטה) בדאכאו

 

 

 

 

 

 

חיילים וקצינים אמריקאים מול מראות האימה של ההשמדה הגרמנית