ה”ליבידזער גוט באזיצער”* שהציל יהודים מסכנה במלחמת העולם הראשונה

פישל  פייגע

את שמו איני זוכר. בקלובוצק קראנו לו  ה ” ליבידזער גוט באזיצער”.במוצאו הוא היה גרמני.בזמן מלחמת העולם הראשונה הוא הציל את חייהם של כמה עשרות יהודים ופולנים.וזה סיפור המעשה:

באוגוסט 1914 שהצבא הגרמני צעד על אדמת פולין ,התרחש קרב גדול ליד קלובוצק.מרבית התושבים ,יהודים ופולנים ,ברחו לכפרים הקרובים.בינתיים על הדרך בין “קאמיק” וקלובוצק נהרג קצין גרמני. את המת פינו למרתף בית האבות קריסטל.

המפקדה הצבאית הגרמנית ידעה על הקצין ההרוג .הם החליטו כי  דווקא התושבים הם שרצחו אותו. חמישים איש,יהודים ופולנים ,נאסרו.בין היהודים היו חיים לייביש ואליהו דודעק, דוד הערש שוחט, האילם  ישראל מאיר בלאו ואביו לייבלע, ליפמאן ביעלאס, בירנבוים, אשר גולדבערג ואחרים.

כל האסורים, בידיים מורמות, הובלו ל”קאשטשאל” (כנסיה).הגרמנים רצו לירות בהם ולשרוף את קלובוצק כנקמה על רצח הקצין.בעניין זה התוודענו ל ” ליבידזער גוט באזיצער”.הוא הגיע תכף ומיד לקלובוצק ונפגש עם המפקד הגרמני.הוא הוכיח שאיש מקרב האוכלוסיה האזרחית לא היה מעורב ברצח הקצין. הוא התחייב בכתב להיות אחראי בראשו על היהודים והסדר בעיירה.כך שאותם גרמנים התעכבו קצת מכוונת מלאכת ההרג הרצח,והיו אמורים לעבור למיקום אחר מבלי לבצע את כוונת הנקתה הפראית שלהם.האסורים שוחררו.

שנים רבות לאחר מכן ,כאשר ה ” ליבידזער גוט באזיצער” נפטר ,התייצבה משלחת מיהודי הקהילה עם הרב בראשם ונתלו חלק בלוויה.אפילו פרחים הונחו על קברו. יהודי קלובוצק זכרו תמיד לטובה את ה”שררה”.

גם בנו הלך בדרכי אביו.בשבוע הראשון של מלחמת העולם השנייה,כאשר הגרמנים כבר צעדו בפולין כמושלים ,היה בנו של ה” ליבידזער גוט באזיצער  ” ראש העיר של קלובוצק.הוא התנהג בצורה טובה מאוד,ליהודים המבוהלים.שוחחנו על כי הוא כנראה אנטי היטלריסט, והוא אכן הראה זאת.

הגרמנים דרשו ממנו להירשם כ” פולקס דויטשע”( פולני ממוצא גרמני ) ושישלח את בנו לצבא היטלר. הליבידזער גוט באזיצער  הבהיר להם כי הוא פולני ונשאר פולני.

באחד הימים הוא נלקח ונשלח לאושוויץ.כעבור כ  10 יום ,קבלה משפחתו משלח של קופסא עם אפרו עם הודעה כי הוא נפטר במחנה.

*כינוי שניתן לפולני אמיד ממוצא גרמני שחי בעיירה בשם ליבידזה  בסביבת קלובוצק . מילולית :האיש מליבידזה ,בעל ההשפעה, האמיד