ארגון יוצאי קלובוצק בישראל

                      

                                                   ועד ספר קלובוצק

                                                יו”ר :   יחיאל זיידמאן

                                              מזכיר:  ברוך שימקאוויטש

                                              גזבר :  חיים קורלאנד

                                                 חברי  ההנהלה

                   אברהם גאלדבערג                                   אברהם אושר

                   אברהם ווייס                                          יעקב שפערלינג

                   שמואל גאלדבערג                                   משה פייגע

                   בערעק יאקאבאוויטש                              שמשון זיידמן

                                             ועדות אזוריות

בפריז:משה וויימאן,יעקב משה אונגליק,ישראל אייזנר,נח ריפשטיין ויעקב שמולעוויטש

באוסטרליה:אדעלע שאו (אונגליק),דוד קראשקאבסקיי,א”ד בוכוויץ,אליהו ראזענטאל,מענדיל שנייער

               לאחינו בני עיירת קלובוצק באשר הם שם

אנו קבוצת אנשים בני עיירת קלובוצק. קבלנו על עצמנו עול מתוך רצון ומסירות,להקים יד ושם לקורבנות של בני עיירתנו,המעונים והנדכאים ,שמתו מיתות משונות,שהושמדו יחד עם ששת מיליוני יהודים ,על ידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם הטמאים והארורים.הכול נעלם ואיננו….כן מצבה של נייר צריכים להקים להם.יום ולילה באים הקדושים והטהורים ותובעים תביעה אילמת.אחים ואחיות:שארית הפליטה אל תשכחונו.תצררו אותנו בצרור החיים. אנו מקימים להם זכר צנוע ופשוט,ובזה אנו מכבדים את זכרם וכותבים את זיכרונותיהם ובאידיש,באותה השפה שהם חיו במשך דורות,יצרו וגם הלכו לכבשנים ונשרפו.

אחינו היקרים בני קלובוצק.

כשתדפדפו בספר זה,אל תחפשו ספרות יפה ,איזה רומן או גאוניות ומדע.זה ספר של דם ודמע.מתואר על ידי אנשים פשוטים ורגילים המושכים בעול פרנסה.כל אחד כתב לפי מיטב יכולתו וכישרונו זיכרונות אלה הם :מימי הנעורים המלאים געגועים מימים עברו ואינם: מן העגלון המחזיק בשוט ביד אחת וספר תהילים בידו השנייה,מן הלומדים -תלמידי חכמים ששוטטו בים התלמוד והחסידות: מן העיירה היהודית :מן חדירת ההשכלה לתוך העיירה היהודית ,מן האינטליגנציה שהעיירה הייתה מוגבלת בה,ספריות,המפלגות הציוניות למיניהן ומפלגות סוציאליסטיות למיניהן שדאגו לעולם של מחר,- כולם יהודים טובים ויקרים ,בעלי לב ונשמה,ועתה נשאר חלל ריק!ואנו שארית הפליטה מצווים להקים להם היכל של נייר לגנזי נשמותיהם.לא נשארו לנו דוקומנטים היסטוריים ואנו מוכרחים להיעזר בכוח זיכרונותינו שגם הזמן משכיח ומטעה.

לכן אחינו ואחיותינו

אנו מבקשים סליחה גם מהחיים וגם מהמתים.אם כמה עובדות אינן מדויקות במאה אחוז ויש אי אילו דיוקים וטעויות פה ושם,יבואו ההיסטוריונים ויתקנו את מה שפגמנו.

יהי גם הספר הצנוע הזה לזכר עיירתנו קלובוצק נדבך לבנין הגדול שעם ישראל מקים בארץ ישראל ,”יד ושם”.נזכור כל ימי חיינו את העיירה ונתאבל יחד עם עם ישראל כולו על החורבן הגדול שקרה בדורנו , ובבנין המולדת ובהעלאת השרידים ,בדבקותם בעם ובארצו,נמצא תנחומים.

אנא קבלו את ספר הזיכרון הזה ,ויהיה זה חסד של אמת בשביל קהילתנו,זכר לעדי עד.

                                                           הועד של יהודי קלובוצק

הקטע הנ”ל נכתב במקור בעברית –ד.פ.