יוצאי קלובוצק באוסטרליה

אליהו ראזענטאל

בן קלובוצק הראשון שדרך על אדמת אוסטרליה ,היה שלמה גראנעק ז”ל בנו של משה גראנעק (אפאטאווער),חתנו של שלום ליסעק. לפני כן ,ובמשך שנים הוא התגורר בטשענסטאכוו.הוא הגיע בשנת 1937 ,למלבורן, עם אשתו ושני ילדיהם.הוא המשיך בחיים בנוסח קלובוצק וכך גידל את ילדיו.שלמה הביא את אחיו מרדכי גראנעק ,חתנו של יחיאל קראשקאווסקי.מרדכי הגיע לאוסטרליה ,ערב מלחמת העולם השנייה, עם שניים מילדיו.הוא השאיר בפולין את אשתו ,בריינדל ושלשה ילדים.אשתו ובן אחד ניצלו מתופת הנוראה.הם הגיעו ,מיד אחרי החורבן, למלבורן.הוא עוסק,עד ימים אלה, בחייטות.

מרדכי גראנעק הביא לאוסטרליה את שארית משפחתו שניצלה : גיסו וגיסתו דוד ואסתר קראשקאווסקי, את ילדיו של גיסו אברהם קרשקאווסקי שלמה מרדכי וגיטל ואת זיסל בתו של אברהם דיאמענט. כמו כן את אשתו של דוד קראשקאווסקי –להם יש היום שלושה ילדים.

אחרי המלחמה הגיעו למלבורן : דוד גראנעק ובנו מרדכי וכן רחל’ע בתם של מענדל וחיה רבקה גראנעק –עם בעלה ישראל גראנעק. שרה,בתו של  לייבל גראנעק ,עם בעלה חיים זעלצער.כך התקבצו שארית הפליטה של משפחת גראנעק ,אשר המשיכו באוסטרליה את חייהם המסורתיים היהודיים.

אדעלא אונגליק  הייתה הראשונה מבני משפחה זו שבאה אחרי המלחמה לאוסטרליה .היא הביאה עמה את באשע,בתו של אחיה אהרון שנספה ,אשר הצליחה להינצל.

אדעלא אונגליק נישא לגדליהו בנו של דוד כאזשעווסקי מקזשעפיץ.היא הביאה גם את אחיה :לייבוש עם אשתו וילדיהם , משולם אשתו וילדם, וכן את שני בני אחיה אהרון שניצלו.

משפחת כאזשעווסקי ,נטלה חלק מכובד בחיים החברתיים היהודיים במלבורן , וכך גם במידה רבה משפחת אונגליק.

ר’ יעקב בארוך בנו של בערל בארוך,שהיה ידוע בקלובוצק כבן תורה מעולה ,הגיע לאוסטרליה עוד לפני המלחמה .אשתו ושני ילדים נשארו בפולין ,וגורלם היה כגורל מרבית היהודים במקום.

יערב מתגורר היום בסידני – בגפו.הוא כואב את כאב היהודים והטרגדיה של משפחתו .

klo425.jpg

יוצאי קלובוצק באוסטרליה

במלבורן מתגורר גם אברהם יהושוע בנו של יעקב משה ראזענטאל ז”ל.הוא הגיע לאוסטרליה בשנות המלחמה ,יחד עם יהודים נוספים שגורשו מגרמניה , שם התגורר לפני המלחמה. הוא מנהל חיים יהודיים מסורתיים כמו בימים הטובים של פולין מלפני המלחמה.

בגל האחרון ממש של הגירת יהודים מפולין לאוסטרליה ,הביא אברהם יהושוע את אחיו ,כותב שורות אלה,עם אשתו ושני ילדים.הוא הביא גם את אחייניתו –ליבע ובעלה מאיר דאווידאוויטש ושני ילדיהם.

ארטשע ,בנו של וואלף הירש ראזן,ניצל בזמן המלחמה ברוסיה. לאחר המלחמה התגורר בגרמניה משם עלה לארץ ישראל.משנת  1955 הוא הגיע לאוסטליה ומתגורר במלבורן.

בסידני נמצא משה בנו של שמעון דזשיאלאווסקי הוא הגיע מיד אחרי המלחמה עם יהודים רבים נוספים.

במלבורן מתגורר מרדכי בנו של אהרון שפערלינג ואילו אחיו נמצא באמריקה.יחידים מהשורדים ממשפחת שפערלינג הגדולה,נכדים לר’ מאיר שפערלינג. כמו כן מתגוררים כאן שני בניו של מרדכי געלבארט – יעקב ונתן עם נשיהם וילדיהם.הם חיים חיים טובים.

בשנים מאוחרות יותר ,אחרי המלחמה ,הגיעו למלבורן שורה של יהודים בני קלובוצק,שניצלו מהתופת הגרמנית.הם השתקעו במלבורן.ביניהם היו :אהרון דוד בוכווייץ עם אשתו ושני ילדים.אהרון דוד מנהל חיים אמידים ומשתתף בפעילויות חברתיות יהודיות .הוא מייצר מעילים לגברים ולנשים ומתפרנס יפה.

במלבורן נמצאים גם :בנו של אברהם מאסבערל עם אשתו מאטל וילד ,וכן קאפל ואשתו חיה ושלשה ילדים.

בסידני גרים גם לייב ברוך וכן מענדיל שניאור אשתו ושלשת ילדיהם.הם מנהלים חיים יהודיים מסורתיים. גרה כאן גם שיינדל אייזנער ( ששמה היום גאלדפארין) ואחיה בערל אייזנער .הם מתפרנסים ממסחר ומנהלים חיים צנועים.