הערות  לסיום

   א.וואלף  יאסני

בימים אלה ,בהם אנו מסיימים את כתיבתו של ספר יזכור זה לזכרה של קהילת קלובוצק שנכחדה ,עומד לדין בירושלים אדולף אייכמן ,רוצח ההמונים . זה הגרמני אשר ארגן ,ניהל והפעיל את מכונת ההשמדה שהשמידה מאות רבות של קהילות יהודיות. אין ביכולת בן אנוש ,להביא בפני בית המשפט בישראל ,את כל העדויות או לכל הפחות ייצוג לכל קהילה וקהילה שאבדה.עדויות שיספרו בפני בית המשפט בירושלים ואשר ירשמו בספר דברי הימים של האנושות ויעמדו בפני משפט העולם .משפט בו יסופר כיצד התאימו הגרמנים נפרד לכל עיר ועיירה אמצעים חייתיים ערמומיים כדי להסתיר ולהסוות את כוונות הרצח והגזל שלהם כלפי העם היהודי.לכן ,מכיל כל ספר יזכור של כל קהילה שהושמדה ,האשמות שונות ונפרדות של העם היהודי כלפי הגרמנים.הגרמנים אשר באופן פעיל או סביל ,בהסתכלות אדישה ובהנאה מהגזל השתתפו הלכה למעשה  בהשמדה של ששה מליון יהודים. “ספר יזכור ” זה ,אותו אנו מביאים בזה לפניכם הינו אחד מכתבי האישום הללו.

“ספר היזכור” כמו ספרי יזכור אחרים ,הינו פעולה משותפת של ” ארגון יוצאי קלובוצק בישראל “. ארגון אשר אסף את החומר ואת האמצעים הכלכליים לכתיבת ספר זה. בני קלובוצק ,אשר נענו לקריאה ואותם מי שאחזו בעט  וכתבו על החיים והאובדן של הקהילה ושל עורך הספר אשר ריכז ערך והגיה את  השפה וניקיונה והכין את הספר לדפוס.

כל מי שהוזכר לעיל שנטל חלק בכתיבת ספר היזכור עשה את מירב המאמצים להפקת הספר במלוא השלמות .בספר קלובוצק הוכנס כל מה שבני העיירה ידעו על השתלשלות האירועים בעיירת הולדתם בפולין ,על אורח החיים היהודים דאז , אמצעי הקיום והפעולות התרבותיות ,עד לחורבן. מקום נכבד הוקדש לרבנים המנהיגים ,לפעילים החברתיים,ולפעילויות חברתיות פוליטיות הנרחבות – למרות שהישוב היהודי בקלובוצק היה קטן במספרו.

קורותיהם הטראגיים של יהודי קלובוצק, בתקופת ההשמדה הגרמנית ,הובאו לדפוס באמצעות זיכרונותיהם של בני העיר .זיכרונות של אלו אשר שרדו את שבעת מדורי הגהנום הגרמני ,ולבסוף  ,באמצעות מי שעלה בידם לחמוק מההשמדה הגרמנית.

בזיכרונות ,שנכתבו על יד 40 מחברים שונים ,מובאים לא אחת ,אירועים ועובדות על ידי כותבים שונים.אנו לא מוצאים כל פגם בכפילות זו,שכן לכל אחד יש את נקודת המבט הייחודית שלו.החזרות והכפילויות רק מביאות את התמונה השלמה והכוללת של החיים המלאים של הקהילה הקטנה בקלובוצק של אותם ימים.חשיבות רבה גם לכפילויות של סיפורים על תקופת השמד ,כיוון שבכך הן מחזקות את אמיתותם של האירועים המוזרים  באותן שנים ולפי הכלל התלמודי: ” על פי שניים עדים יקום הדבר “.

למרות כל המאמצים  שנעשו ,לא עלה להביא את “ספר קלובוצק” לשלמות.כך חסרים בספר דברים על פעילות ה “בונד” בקלובוצק. המערכת התקשרה לפעיל לשעבר של ה”בונד” בטשענסטאכוו  שהיה פעיל גם בקלובוצק ,כדי שיכתוב את זיכרונותיו.למרות זאת לא קבלנו ממנו את זיכרונותיו. אנו מוצאים חובה לציין כי בפרק  שארית הפליטה של קלובוצק בישראל ,צרפת ואוסטרליה,חסרים הדברים של ה’לאנדסענשאפט האזורי של טשענסטאכוו וקלובוצק’  הפריזאי. בארגון זה תפס מקום חשוב הסופר והעורך הידוע ד”ר לרפואה – לייב קורלאנד,קרוב משפחה של משפחת קורלאנד מקלובוצק.גם מהם לא קבלנו כל חומר .

לבסוף אנו מבקשים לתקן מספר שגיאות דפוס….

אנו כותבים שורות אחרונות ב’ספר  קלובוצק’  בהרגשה כי הצבנו מצבת פאר לקהילה ,אשר בניה ניהלו חיים ישרים תרבותיים ודתיים ,בישוב קטן על אדמת פולין ,ונגדעו באופן טראגי. הכנסנו לספר עד זה את חייהם ,כאבם ומותם.

יהיה זכרם ברוך

                                                                                                 א.וואלף  יאסני

תל אביב, יט  אייר תשכ”א  1961