ר’  ישראל אליהו דודעק

משה דודעק

שמו של סבי ר’ ישראל אליהו (ישראל עליע) היה שם דבר בקלובוצק.הוא היה מקובל על חסידים וגם על ידי בעלי בתים פשוטים.הוא היה חסיד גור ,חובש ספסלים כבר אצל ה “שפת אמת” ( האדמור השני של חסידות גור –ד.פ.) ותלמיד חכם גדול הבקי בש”ס ובפוסקים. הוא ידע את התנך בעל פה.כאשר הרב היה צריך לעזוב, לזמן מה ,את העיירה – היה מודיע על כך מראש לר’ ישראל אליהו ומבקש מממנו שיחליף אותו  ויפסוק בשאלות שיתעוררו וב”השבעות”  של “עין רעה” .

כל יום ,בדיוק בשעה 11 לפני הצהריים , היו רואים את ר’ ישראל אליהו הולך עם הטלית ותפילין לבית המדרש.פניו קרנו מיראת שמיים.עד השעה  11 היה יושב בבית ועוסק בתורה.פרנסה באה  מבית מסחר לתבואה שאותו ניהלה אשתו ,סבתי אסתר ,בתו של ר’ חיים לייביש דודעק.

אסתר הייתה אשת חיל אמיתית.בעיירה אמרו כי היא סוחרת מלידה .יהודים וגם נוצרים אהבו לקנות אצלה.ר’ ישראל אליהו היה נכנס לעסק כאשר היו שם קונים רבים והיה צריך “לשים עין”…אחר כך היה עוזר לסדר במקום את הסחורה .לאחר שסיים את ה”מלאכה” היה חוזר מיד לביתו וחוזר לספריו.הוא היה עמל ,יומם ולילה ,על התורה ועל העבודה.

סבי נולד בוולאדאווא.אביו שמואל ,שהיה השוחט בוולאדאווא,היה חסיד קאצק .בנו ישראל אליהו למד אצלו את הלכות שחיטה, אך הוא מעולם לא רצה להיות שוחט.מבין כל הילדים הוא בלט כעילוי ומתמיד.יהודי וואלדאווא סיפרו על בן עירם ,כי הוא היה לפעמים יושב בבית המדרש זמן כה רב ולומד, עד שהיה מתעלף.

בגיל  16 נישא העילוי לאסתר בתו של דודו חיים לייבוש דודעק,שהיה בעל חנות תבואה בשוק של קלובוצק.כך היה ר’ ישראל אליהו לתושב קלובוצק.ר’ חיים לייבוש ,שהיה חסיד קאצק,הבטיח לחתנו 14 שנים של תמיכה כלכלית.ואכן ר’ ישראל אליהו ישב ולמד .

כמה שנים מאוחר יותר,הגיע לקלובוצק ר’ שמואל ,לבקר את בנו העילוי הנתמך.בין האחים –המחותנים התנהלה שיחה קשה בקשר להתנהגותו של ר’ ישראל אליהו ,החתן הנתמך. ר’ חיים לייביש אמר לאחיו :” יש לי טענות אליך – נתת לי בחור עילוי ,למדן –אך לאחרונה הוא עוסק בתורת הנסתר ,בקבלה.זו אינה הדרך של קאצק.בקאצק לומדים גמרא,תוספות עם מפרשים אך לא קבלה.

ר’ שמואל הקשיב לטענות ולאחר מכן הסתגר עם בנו בחדר ,למשך מספר שעות.בין האב לבן התקיימה שיחה  קשה.ר’ שמואל אמר לבנו:” בני מה קורה איתך?התחלת לעסוק בספרי קבלה ונסתרות בגיל כה צעיר בן עשרים וכמה שנים? כדי להפריד בין בנו ולימוד קבלה בקש ממנו האב לכתוב “חידושי תורה” .לשם כיבוד אב ,הבטיח הבן להיענות לבקשה.

ר’ שראל אליהו ,קיים את ההבטחה שנתן לאביו ,וכתב שלושה חיבורים עבים ,פירושים על התורה וקבלה.אולם,הוא מעולם לא פרסם אותם.בכל הספרים בהם למד ר’ ישראל אליהו ,היו השוליים מלאים הערות שכתב.

כאשר הרב ר’ יעקב בא לקלובוצק והקים את הישיבה ,היה סבי ,שעוד היה אדם צעיר – יוצא ובא אצל הרב.לעיתים תכופות היו השניים מתפלפלים בדברי תורה.כאשר ,אבי, בנו של הסב גדל,לקח אותו הסבא ללמוד בישיבה אצל ר’ יאנקעלע.שם למד אבי עד פטירתו של הרב.

ר’ יאנקעלע שכנע את סבי שייגש לבחינות סמיכה ( לרבנות –ד.פ.) ויפסוק  בשאלות .ר’ ישראל אליהו נמנע מכך.באותו זמן כתב ר’ יאנקעלע ,מכתב ל “שפת אמת ” בעיר ‘ גור ‘ שילחץ על החסיד שלו ,הלמדן הגדול ר’ ישראל עליע ,שיעזור ברבנות בקלובוצק, ויקבל על עצמו לפסוק בשאלות .( המכתב נמצא מאוחר יותר אצל מאכל דודעק).

ה “שפת אמת ” לחץ על סבי שיקבל על עצמו לפסוק הלכות ,וכמו שציוו “שרי תורה” –הסמיכו ה “שפת אמת” ור’ יאנקעלע בעל “אמת ליעקב” את סבי לרבנות והוא החל לקבל על עצמו לפסוק הלכות בקלובוצק. אולם,הוא לא רצה לעשות מזה “קרדום לחפור בו “הוא לא לרצה לקבל טובות הנאה מהתורה.הוא לא רצה להיות שוחט או רב – למרות שאחרי פטירתו של ר’ יאנקעלע ,דרשו ,פרנסי העיירה באותו זמן, מסבי שיקבל על עצמו את כסא הרבנות. הוא לא רצה לשמע מהצעה זו והסכים רק לפסוק הלכות עד שימצא רב אחר.

בגיל 64 נפטר סבי בטשענסטאכוו.בהלווייתו נתלו חלק רבנים ומספר המלווים   היה גדול .הוא הובא לקבורה בכבוד רב.