מחלוקת בגלל  חזן ושוחט

משה וויינמאן

שנפטר ר’ דוד הירש דאווידוויטש הזקן שהיה השוחט וחזן , התפתח סקנדל גדול בעניין ההתנהלות הציבורית  .

ר’ דוד הירש ,בעל קומה נמוכה עם זקן לבן וארוך ,זריז כמו כספית,היה אהוב מאוד על ידי פשוטי העם.להלווייתו באו כמעט כל אנשי העיירה.בבית הכנסת הגדול ,בו שימש ר’ דוד הירש במשך שנים רבות כחזן ,נישאו הספדים ,גם הרב הספיד אותו.

ר’ דוד הירש השאיר אחריו בנים ובנות.בן אחד ,שלמה,היה שוחט העיירה קטנה ופרנסתו הייתה בצמצום.לכן, סברו יהודי קלובוצק כי שלמה צריך להיות ממלא מקומו של אביו.שניים מבניו של הנפטר ,יאנקל ושמואל ,הלכו לרב ודרשו כי אחיהם ימונה כשוחט וחזן העיירה.אולם, הרב לא נתן את הסכמתו למינוי.

התפתחה מחלוקת בעיירה ,ונוצרו שני צדדים .מצד אחד הרב והחסידים ומצד שני בעלי המלאכה והרוכלים העניים. שלמה בא לקלובוצק והחל למלא את תפקיד השוחט. אולם, הרב אסר על אכילת הבשר משחיטתו .מספר קצבים , וקאפלען בראשם ,מכרו את הבשר שנאסר על ידי הרב. המחלוקת הלכה והחריפה מיום ליום.

באחד מערבי שבת ניגש שלמה ל ‘עמוד’ בבית הכנסת הגדול,הגם שלא היה ‘בעל ניגונים’ מיוחד,כבש שלמה את ליבם של פשוטי העם בתפילת קבלת השבת.הקהל הצטרף לתפילתו ושמח בניצחונו.הרב ,שלא רצה להחריף את המחלוקת בשבת,לא בא לבית הכנסת הגדול והלך להתפלל עם חסידי גור.

המחלוקת נמשכה כך במשך מספר שבועות עד שהצד האורתודוקסי הפסיק את המחלוקת ושלמה נותר שוחט וחזן.בחיצוניותו דמה שלמה לאביו וגם כך רכש את ליבם של בני עירו.